ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται η ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημείας για το ακαδ. έτος 2022-23