ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΚΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Εργασία του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χριστόφορο Κόκοτο δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Green Chemistry (Impact factor 10.18) από την Royal Chemical Society

06/09/2021

Η ερευνητική εργασία της υποψήφιας διδάκτορα Νικολέτα Σπηλιοπούλου και του Αναπληρωτή Καθηγητή Χριστόφορου Κόκοτου με τίτλο: «Photochemical metal-free aerobic oxidation of thiols to disulfides» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ δημοσιεύθηκε στο Green Chemistry (Impact factor 10.18).