ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2021-2022

08/06/2022

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στις νέες θέσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας (περίοδος άσκησης 01/09/22-31/12/22) μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος από 09/06/2022 έως και 22/06/2022 (όπως αναφέρεται στη συνημμένη πρόσκληση).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές οι
οποίοι:

  1. έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών τους, και
  2. δεν έχουν εκκρεμότητες σε εργαστηριακές ασκήσεις υποχρεωτικών μαθημάτων.

Το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης, η αναλυτική βαθμολογία καθώς και οι φωτοτυπίες πτυχίου ξένης γλώσσας πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση που αναφέρει η πρόσκληση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες επιλογής και τους όρους πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης