ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2022

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών των νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2022. Τυχόν ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να τις υποβάλλουν στην παρακάτω διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr μέχρι την 01/07/2022.

Κατόπιν έγκρισης των αποτελεσμάτων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα αναρτηθεί η τελική λίστα και οι επιλεγέντες φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά.

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης