ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΕ EΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΟΥΣ 2022

Το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας, διοργανώνει, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια «Alexandru loan Cuza» του Ιασίου και «West University» της Τιμισοάρας, θερινά μαθήματα ρουμανικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας και πολιτισμού. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν τον Ιούλιο 2022. Διατίθενται τρείς υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για την παρακολούθησή τους.

Οι εν λόγω υποτροφίες καλύπτουν έξοδα διαμονής, διατροφής καθώς και τυχόν πολιτιστικό πρόγραμμα, εξαιρουμένων των εκδρομών και επισκέψεων. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των μαθημάτων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στη συνημμένη ρηματική διακοίνωση.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα αναγραφόμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλοών ηλεκτρονικά μέχρι και την Πέμπτη 09-06-2022 στην ακόλουθη διεύθυνση του τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας: foitmer.yp[at]minedu.gov[dot]gr

 Η φόρμα αιτήσεως για το Πανεπιστήμιο  «Alexandru loan Cuza» του Ιασίου είναι
https://www.uaic.ro/en/international/romanian-language-courses/

 Η φόρμα για το  Πανεπιστήμιο  «West University» της Τιμισοάρας είναι
https://litere.uvt.ro/scoala-de-vara/?lang=en