ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΕΥΗ

Petropoulou Papachatzaki Evi

Laboratory Assistant Staff
Food Chemistry

National and Kapodistrian University of Athens
Department of Chemistry
Zografou 157 84, Greece