ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΤΑΜΠΑΚΗ – ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ

Stambaki Hadjipanagioti Despina

Associate Professor
Inorganic Chemistry

National and Kapodistrian University of Athens
Department of Chemistry
Zografou 157 84, Greece

 email: stambaki [at] chem.uoa.gr